Úvod


Cieľom predmetu je naučiť študentov pracovať s dvoma najrozširenejšimi výpočtovými programami MS Excel a Matlab a úspešne ich aplikovat na riešenie chemicko-inžinierskych problémov, s ktorými sa stretnú nielen počas svojho štúdia, ale taktiež v zamestnaní.MOTTO:

Výpočtové programy Vám uľahčia a urýchlia prácu, ale rozmýšľať za Vás nebudú. 
Zimný semester
Výučba
1. Hodina
Úvod
Informačné zdroje
Na stiahnutie
Kto sme
Základná štruktúra
Rozvrh
Pravidlá
UCHEI TEAM 2012
6. Hodina
1. Hodina
2. Hodina
3.+4. Hodina
5.+6. Hodina
7. Hodina
8.+9. Hodina
10. Hodina
I. ročník
II. ročník
Zimný semester
Letný semester
2.+3. Hodina
4.+5. Hodina
6.+7.+8. Hodina
9. Hodina
12. Hodina
2. Hodina
3. Hodina
4. Hodina
7. Hodina
8. Hodina
9. Hodina
10. Hodina
11. Hodina
12. Hodina
1. Hodina
2. Hodina
3. Hodina
4. Hodina
5. Hodina
6. Hodina
7. Hodina
8. Hodina


Letný semester
Ústav Chemického a Environmentálneho inžinierstva
Prihlásenie
5. Hodina