Ústav Chemického a Environmentálneho inžinierstva
Prihlásenie
Pravidlá


CHI výpočty na PC I

Predmet je klasifikovaný ako klasifikovaný zápočet (kz) s počtom kreditov jeden (1).
Počas semestra sa píšu tri písomky, pričom prvá z MS Excel a dve z MATLABu.
Z každej z troch písomiek musí študent získať minimálne 56 % bodov.
Povolené sú maximalne dve opravné písomky z danej témy.
Celkovú známku tvorí suma bodov udelených z písomiek plus aktivitné body z vyučovania.
Povolené sú maximálne dve ospravedlnené absencie.

CHI výpočty na PC II

Predmet je klasifikovaný ako klasifikovaný zápočet (kz) s počtom kreditov jeden (1).
Počas semestra sa píšu dve písomky.
Ku koncu semestra každý študent vypracuje semestrálny projekt, ktorý najviac
ovplyvní výslednú známku. Vypracovaný projekt musí každý študent odprezentovať
a obhájiť.
UCHEI TEAM 2012
Zimný semester
Výučba
1. Hodina
Úvod
Informačné zdroje
Na stiahnutie
Kto sme
Základná štruktúra
Rozvrh
Pravidlá
6. Hodina
1. Hodina
2. Hodina
3.+4. Hodina
5.+6. Hodina
7. Hodina
8.+9. Hodina
10. Hodina
I. ročník
II. ročník
Zimný semester
Letný semester
2.+3. Hodina
4.+5. Hodina
6.+7.+8. Hodina
9. Hodina
12. Hodina
2. Hodina
3. Hodina
4. Hodina
7. Hodina
8. Hodina
9. Hodina
10. Hodina
11. Hodina
12. Hodina
1. Hodina
2. Hodina
3. Hodina
4. Hodina
5. Hodina
6. Hodina
7. Hodina
8. Hodina


Letný semester
5. Hodina