Ústav Chemického a Environmentálneho inžinierstva
Prihlásenie
Kto sme


      vyučujúci                                    vyučuje                         kancelária                 kontakt

Ing. Ivan Hrablay               CHI výpočty na PC I, II               3116           ivan.hrablay@stuba.sk
Ing. Ivan Šimko                 CHI výpočty na PC I, II               4143           ivan.simko@stuba.sk
Ing. Juraj Moravčík             CHI výpočty na PC I, II               4143           juraj.moravcik@stuba.sk
Ing. Dalibor Susa               CHI výpočty na PC III, IV             3116          dalibor.susa@stuba.sk
Ing. Mário Miháľ                CHI výpočty na PC III, IV             3117          mario.mihal@stuba.sk
Ing. Marek Blahušiak          CHI výpočty na PC III, IV             3117          marek.blahusiak@stuba.sk

UCHEI TEAM 2012
Zimný semester
Výučba
1. Hodina
Úvod
Informačné zdroje
Na stiahnutie
Kto sme
Základná štruktúra
Rozvrh
Pravidlá
6. Hodina
1. Hodina
2. Hodina
3.+4. Hodina
5.+6. Hodina
7. Hodina
8.+9. Hodina
10. Hodina
I. ročník
II. ročník
Zimný semester
Letný semester
2.+3. Hodina
4.+5. Hodina
6.+7.+8. Hodina
9. Hodina
12. Hodina
2. Hodina
3. Hodina
4. Hodina
7. Hodina
8. Hodina
9. Hodina
10. Hodina
11. Hodina
12. Hodina
1. Hodina
2. Hodina
3. Hodina
4. Hodina
5. Hodina
6. Hodina
7. Hodina
8. Hodina


Letný semester
5. Hodina