Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

18.11.2010 Slávnostné odovzdávanie motivačných štipendií študentom študijného programu Chemické inžinierstvo
 

Dňa 18.11.2010 o 14:00 v miestnosti CH13 sa prio príležitosti dňa študentov uskutoční slávnosť odovzdávania motivačných štipendií  študentom bakalárskeho a inžin ierskeho štúdia študijného programu "Chemické inžinierstvo"  ktorí v školskom roku 2009/10 dosiahli najlepšie študijné výsledky. Po odovzdaní bude prezentácia  podnikov ktoré prispeli na štipendiá a potom bude neformálna beseda študentov s prítomnými zástupcami podnikov (moderátor doc. Jelemenský). Srdečne pozývam všetkých študentov a doktorandov študijných programov "Chemické inžinierstvo" ako aj všetkých zamestnancov ÚCHEI.

prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.English