Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

8.11.2010 POZVÁNKA NA WORKSHOP - Vzdelávací proces v študijnom programe chemické inžinierstvo: profil, adaptácia a uplatnenie absolventov
 

POZVÁNKA NA WORKSHOP
Vzdelávací proces v študijnom programe chemické inžinierstvo: profil, adaptácia a uplatnenie absolventov
 

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

dovoľujeme si Vás pozvať na celodenný workshop „Vzdelávací proces v študijnom programe chemické inžinierstvo: profil, adaptácia a uplatnenie absolventov“, organizovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave. Motiváciu prečo sme sa rozhodli takýto workshop organizovať nájdete v prílohe.

Workshop sa uskutoční dňa 18.11.2010 v budove FCHPT na Radlinského ulici v Bratislave.

 
09:00 – 09:15 Otvorenie (doc. Jelemenský, riaditeľ ÚCHEI FCHPT).
09:15 – 09:30 Predstavenie študijných programov (bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského) Chemické inžinierstvo (prof. Markoš).
09:30 – 09:45 Výskum a prepojenie výskumu a vzdelávania na ÚCHEI (doc. Polakovič).
09:45 – 10:00 Diskusia k vzdelávaniu a výskumu na ÚCHEI.
10:00 – 10:15 Prestávka.
10:15 – 11:45 Moderovaná diskusia na tému „Spolupráca ÚCHEI s podnikmi pri adaptácii absolventov študijného programu chemické inžinierstvo“ (doc. Mierka).
11:45 – 12:00 Záver workshopu.
12:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka.
14:00 – 15:30 (za účasti všetkých študentov študijných programov chemické inžinierstvo)
- Odovzdávanie motivačných štipendií dvom najlepším študentom z každého ročníka.
- Predstavenie podnikov, ktoré poskytli motivačné štipendiá.
- Beseda študentov s prítomnými účastníkmi workshopu.
16:00 – 18:00 Športové súťaže.
18:00 – 19:30 Spoločná večera - boršč (varia študenti 4. ročníka).
19:30 – 20:30 Kvíz.
20:30 – 22:00 Posedenie a rozvíjanie tém načatých v diskusiách počas dňa.

V prípade Vášho záujmu vyplňte priloženú návratku alebo jednoducho mailujte na adresu ludovit.jelemensky@stuba.sk .

Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom

doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD.
riaditeľ ÚCHEI
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
predseda SSCHI


English