Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

24.06.2010 Habilitačná prednáška Ing. Jumu Haydaryho, PhD.
 

Dňa 24.06.2010  o 11:00 hod. sa v zasadačke ÚCHEI FCHPT STU (Radlinského 9, Bratislava, blok D, 3. poschodie, č. dv. 3130) uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jumu Haydaryho, PhD., odborného asistenta na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva  ÚCHEI  FCHPT STU v Bratislave, na tému "Pyrolýza opotrebovaných pneumatík a charakterizácia pyrolytických sadzí" a obhajoba habilitačnej práce "Termické procesy pri výrobe a recyklácii elastomérov".English