Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

30.11.20099 Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie – efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie
 

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava


 

Vás pozýva
 na odborný seminár

Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie – efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energieusporiadaný v rámci projektu SK0023 „Vytvorenie centra excelentnosti na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“
 


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Radlinského 9, Bratislava
11. september 2009


 

Program konferencie, organizačné pokyny, záväzná prihláška a ďalšie informácie nájdete v obežníku, ktorý je možné stiahnuť tu.English