Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

31.10.2009 Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou
 

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
v spolupráci s
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
 
si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár

Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou
 
dňa 12. novembra 2009
14.00 – 17.00 hod


Miesto konania: v zasadačke Ústavu chemického a biochemického inžinierstva, FCHPT STU, blok D, 3. poschodie, č. dverí 3130, Radlinského 9, 812 37 Bratislava


Program seminára:

  • Denitrifikácia v USB (upflow sludge blanket) reaktore s granulovanou biomasou – princípy anoxickej granulácie, výhody a riziká procesu, možnosti využitia na ČOV
  • Výber inokula pre anoxickú granuláciu v USB reaktoroch
  • Možnosti odstavenia denitrifikačných USB reaktorov a uskladnenia anoxickej granulovanej biomasy
  • Mikrobiologické zloženie anoxickej granulovanej biomasy
  • Diskusia

Prednášajúci: Ing. Katarína Galbová, Ing. Ivana Jonatová, (v rámci diskusie aj zodpovedný riešiteľ projektu Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD.)

 English