Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

23.6.2009 Zoznam uchádzačov prijatých na Letnú školu Chemického inžinierstva 2009
 

Babinská Andrea Gym. Martina Hattalu, Trstená
Baričák Jaroslav Gym. J.M. Hurbana, 17. Novembra, 022 01 Čadca
Benc Michal Gym. Golianova 68
Blahútová Žofia Gym. Štefana Moyzesa 21, Ružomberok
Cimbáková Kristína Gym. Snina
Furjelová Zuzana Piaristická spojená škola Fr. Hanáka v Prievidzi
Gazdíková Katarína Gym. PP Gojdiča, Martina Benku7/A, 080 01 Prešov
Hatrák  Matúš Gym., Komenského 32, 075 01 Trebišov
Hrdá Nikola Gym. J. Hronca
Iváková Miroslava Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok
Jančíková  Jana Gym. Janka Francisciho-Rimavského, 054 01 Levoča
Kaliničová Juliána Gym. Snina
Kovácsová Mária Gym. Šahy, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
Krupčík Martin Gym. V.B. Nedožerského Prievidza
Kubíková Lenka Gym. Kysucké Nové Mesto
Kubišová Nikola Gym. Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
Labanc Gergely Gym. Ármina Vámbéryho s vjM
Lešková Zuzana Gym. Školská 7, Spišská Nová Ves
Longauerová Šarlota Gym. Martina Kukučína, Revúca
Lopatová Dominika Gym. na ul. Dominika Tatrku 4666/7, 058 01 Poprad
Macková Hana SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
Matyašovský Ján Gym. Partizánske
Midlík Stanislav Gym. Školská 7, Spišská Nová Ves
Michlíková Soňa Gym. na ul. Dominika Tatrku 4666/7, 058 01 Poprad
Mišíková Slávka Gym. Školská 7, Spišská Nová Ves
Motyková Dominika Gym. sv. Františka z Assissi, 010 01 Žilina
Neuwirthová Natália Gym. P.O. Hviezdoslava, 060 14 Kežmarok
Papšová Magdaléna Gym. 1.mája 8, Malacky
Porubský  Martin Gym. J. Lettricha, Martin-Ľadoveň
Porubský  Tomáš Gym. J. Lettricha, Martin-Ľadoveň
Puškášová Eva Gym. Kráľovský Chlmec, Horešská 18, 077 01
Rapta Marek  Gym. V.Paulinyho-Tótha v Martine
Ratvajová Lujza Gym., Javorová 16, Spišská Nová Ves
Salma Daniel Gym. Ármina Vámbéryho s vjM
Serafín Jozef Piaristické Gym. sv. Jozefa Kalazanského
Smieško Milan Gym. Andreja Škrábika Rajec
Šedová Terézia Gym. Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Šrojtová Petra Gym. V.Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin
Šucháňová Kristína Gym. J. Chalupku, Brezno
Tarčák Marek Gym. V.Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin
Vaňová Barbora Gym. J. Lettricha, Martin-Ľadoveň
Vašková  Andrea Gym., Komenského 32, 075 01 Trebišov
Vaškovičová Michaela 1. Súkromné Gym. Bajkalská 20, Bratislava
Zákutná Dominika Gym. L. Stockela v BardejoveEnglish