Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

21.02.2008 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Kišu: Matematické modelovanie následkov havarijných únikov nebezpečných látok
 
Dňa 21.2.2008 o 11:00 v zasadačke ÚCHEI FCHPT STU (3. posch., blok D, miestnosť 3130, nová budova FCHPT Radlinského 9) sa koná obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Kišu: Matematické modelovanie následkov havarijných únikov nebezpečných látok (školiteľ: doc. Ing. Ľ. Jelemenský, PhD.)

English