Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

29. novembra 2009 Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Moniky Antošovej
 
Dňa 29.11.2007 bude obhajova doktorandskej dizertačnej práce Ing. Moniky Antošovej: Štúdium separácie mikrobiálnych glykozyltransferáz a ich katalytických vlastností, školiteľ Doc. Ing. Milan Polakovič, PhD. Obhajoba bude v zasadačke ÚCHEI FCHPT č. dv. 3130 o 11.00 hod.

English