Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

9.1.2006 27. Medzinárodné sympózium Industrial Toxicology ´07
 
V rámci pravideľne poriadaných toxikologických podujatí uskutoční sa v spolupráci priemyslových, akademických a školských inštitúcií: 27. Medzinárodné sympózium Industrial Toxicology ´07 v dňoch 30.mája-1.júna 2007 v Bratislave. Rokovací jazyk anglický, bez prekladu. Zborník referátov k dispozícii.

Tématické okruhy:

  • Vzťahy medzi chemickou látkou a živým organizmom,
  • chemické látky v životnom prostredí,
  • riziko a nebezpečie v chemickom priemysle,
  • rádioaktivita v životnom prostredí,
  • energetike a zdravotníctve,
  • cudzorodé látky v potravinách,
  • analytické metódy v toxikológii a environmentalistike

prvá výzva vo formáte pdfEnglish