Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

22.12.2006 List prorektora k vyzvam 7. rámcoveho programu EU.
 
Prvé výzvy 7. RP
Vážené panie, vedúce oddelení,
vážení páni, vedúci oddelení,
dovoľujem si Vás upozorniť na prvé výzvy 7. rámcového programu pre výskum a vývoj (7. RP) ako aj výzvy ďalších medzinárodných výskumných programov. Prvé výzvy 7. RP budú vyhlásené zajtra a postupne budú pribúdať ďalšie. Už teraz sa tvoria nové medzinárodné konzorciá spolupráce na podávanie nových projektov. Po vyhlásení výziev sa budú konať oficiálne informačné dni. Pre Vašu informáciu, v 7. RP budú financované aj projekty základného výskumu. Všetky dostupné informácie sú zverejňované na www.spiritportal.sk.
Tieto výzvy si Vám dovoľujem dať do pozornosti vzhľadom na fakt, že v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 je plánovaná nízka alokácia na výskum a vývoj pre vysoké školy. Rovnako výzvy na podávanie projektov zo Štrukturálnych fondov pre toto programovacie obdobie na Slovensku už prebehli a výzvy na ďalšie obdobie budú pravdepodobne zverejnené až v druhej polovici roku 2007.
Prajem Vám veľa úspechov pri získavaní financií v roku 2007, ale aj v pracovnom i v osobnom živote.

S pozdravom
Robert RedhammerEnglish