Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

25.04.2019 Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
 

 Vážení členovia SSCHI,

 republikový výbor SSCHI oznamuje, že v zmysle stanov Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI)  sa dňa 25.04.2019 o 16:00 hod. v miestnosti CH17 (Nová budova FCHPT, Radlinského ulica 9, Bratislava)

bude konať Valné zhromaždenie SSCHI.

 Program VZ:

1.    úvodné slovo a voľba základných komisií – mandátová, návrhová, volebná,

2.    Správa o činnosti V-SSCHI a spoločnosti ako takej

3.    Správa o hospodárení spoločnosti

4.    Správa revíznej komisie

5.    Rôzne a diskusia

6.    Voľba nového výboru SSCHI.

7.    Návrh uznesení a záver.

 Všetci členovia SSCHI sú srdečne vítaní.

 

prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.

predseda V-SSCHI

 

 English