Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

1.12.2017 Medzi fakultou ocenenými študentmi aj študenti chemického inžinierstva
 

Aj tento rok oceňovala Fakulta chemickej a potravinárskej technológie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva najlepších študentov za ich študijné výsledky, výskumnú činnosť, činnosť nad rámec študijných povinností konanú v prospech fakulty a reprezentáciu fakulty v športe. Medzi ocenenými boli aj študenti chemického inžinierstva. Z celkovo 10 študentov ocenených pochvalným uznaním dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností v prvom a druhom stupni štúdia boli ocenení 4 študenti chemického inžinierstva, a to:

Dominika Jediná

Patrik Furda

Bc. Monika Šokyová

Bc. Kristián Hanus

Pochvalným uznaním dekana za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu boli ocenení 3 študenti, z nich jeden doktorand z nášho ústavu:

Ing. Ivan Červeňanský

Pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu fakulty v športe prevzali členovia florbalového družstva, ktoré skončilo prvé na Majstrovstvách STU a v ktorom pôsobí i študent chemického inžinierstva:

Bc. Peter Sámel (tretí zľava)

Pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty si prevzali 6 študenti, medzi ktorými bol i doktorand z nášho ústavu:

Ing. Ján Janošovský

Želáme oceneným študentom veľa podobných úspechov v ich ďalšom štúdiu!

Foto: Roman HergovitsEnglish