Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

30.11.2017 Učebnica Separačné procesy II
 

Dňa 28.11.2017 bola vydaná nová učebnica Separačné procesy II (341 strán, ISBN 978-80-89597-74-1) autorov Jozefa Markoša a Pavla Steltenpohla. Učebnica je k dispozícii v Slovenskej chemickej knižnici.

Učebný text je základným študijným materiálom k rovnomennému predmetu Separačné procesy II, ktorý sa vyučuje na FCHPT v 2. ročníku bakalárskeho štúdia v rámci študijného programu Chemické inžinierstvo. Uplatniť sa môže aj ako zdroj informácií o vybraných separačných procesoch pre študentov iných bakalárskych alebo inžinierskych študijných programov či pre odborníkov z praxe.

Text učebnice je rozdelený do šiestich kapitol zameraných na nasledujúce separačné metódy:

  • Adsorpcia
  • Iónová výmena
  • Membránové procesy
  • Kryštalizácia
  • Úprava vlastností vlhkého vzduchu
  • Sušenie tuhých materiálov

V každej kapitole je vysvetlený princíp príslušného deliaceho procesu, je v nej uvedený opis vybraných typov zariadení, v ktorých sa realizuje separácia založená na tomto princípe, a tiež postupy používané pri základnom návrhu príslušných separačných zariadení. Na záver každej kapitoly sú uvedené ilustračné príklady.English