Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

15.11.2017 Odovzdávanie ceny NAJDiplomovka spoločnosťou Slovnaft a.s.
 

 

Spoločnosť Slovnaft a.s. slávnostne udeľovala v utorok 7. novembra 2017 už jedenástykrát cenu NAJDiplomovka za najlepšie diplomové práce v akademickom roku 2016/2017. Súčasne boli ocenení i účastníci Medzinárodnej chemickej olympiády v Thajsku. Ako po minulé roky, aj tento rok boli medzi ocenenými diplomovými prácami aj tie vedené na našom ústave a vypracované študentmi odboru chemické inžinierstvo. Ocenené práce z nášho odboru sú:

Ing. Dávid Molnár za prácu Separácia zmesi metylcyklohexánu a toluénu s použitím iónovej kvapaliny (vedúca práce doc. Ing. Elena Gráczová, PhD.)

Ing. Tomáš Lalík za prácu Vývoj metodiky hodnotenia následkov závažných priemyselných havárií (vedúci práce prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.)

Oceneným študentom i vedúcim prác srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných osobných i pracovných úspechov.English