Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

10.11.2017 Sekcia "Chemické a biochemické inžinierstvo" na 19. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou
 

 

Dňa 9. 11. 2017 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnila 19. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou. V sekcii "Chemické a biochemické inžinierstvo" vystúpilo 10 študentov so svojimi príspevkami z rôznych oblastí chemického inžinierstva. Trojčlenná komisia v zložení:

doc. Ing. Juma Haydary PhD. (predseda)

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.

Ing. Ján Janošovský

hodnotila nasledovné príspevky:

   

   

 

Odprednášané príspevky boli komisiou vyhodnotené nasledovne (vyhodnocuje sa najlepšia pätica príspevkov):

  1. Dominik Štefanko: Kinetika splyňovania alkoholov v prostredí superkritickej vody
  2. Kristián Hanus: Modelovanie parných sietí v rafinérii
  3. Jindřich Mrlík: Tepelná aktivace uhlíkové elektrody pro vanadovou redoxní průtočnou baterii
  4. Marta Ostrihoňová: Separácia terapeutického proteínu multimodálnou chromatografiou
  5. Matej Bartoš: Vizualizácia a analýza teplotného profilu priemyselného reaktora

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme a oceneným srdečne blahoželáme!

 English