Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

03.06.2016 Krátka správa o priebehu 43. konferencie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
 

V dňoch 23.05.2016 – 26.05.2016 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila 43. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI). Konferenciu organizovala SSCHI v spolupráci s Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva.

Konferencie sa zúčastnilo 155 účastníkov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenskej republiky, Rumunska, Ruska, Srbska, Veľkej Británie, Rakúska, Chorvátska a Ukrajiny.

 

Na konferencii odzneli tri plenárne prednášky:

Dr. Andrew C. Marr, Queen's University Belfast, Belfast, “Combining Bio- and Chemo-catalysis, Finding Greener Routes to Chemicals”

Dr. Lászlo T. Mika, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, “Production and Utilization of Biomass Based Basic Chemicals: Challenges and Opportunities“

Dr. Juma Haydary, Slovak Technical University, Bratislava, “New trends V in Computer-Aided Chemical Engineering Process Design and Simulation”

Spolu na konferencii bolo prezentovaných 57 prednášok a 137 posterov v týchto sekciách:

- Bioinžinierstvo, biotechnológie a potravinové inžinierstvo

- Obnoviteľné zdroje energie a využitie biomasy

- Priemyselné procesy, návrh zariadení, intenzifikácia a riadenie procesov

- Reaktorové inžinierstvo a katalýza

- Membránové procesy, separačné procesy

- Enviromentálne a bezpečnostné inžinierstvo

 

Tradične úspešná bola konferenčná párty, ktorá trvala až do neskorých nočných hodín, čo obzvlášť ocenili zahraniční účastníci zvyknutí na omnoho kratšie spoločenské večery na konferenciách. Okrem odborného programu účastníci využili aj široké spektrum voľnočasových aktivít, ktoré okolie Tatranských Matliarov a Vysoké Tatry ako také ponúkajú.

 

Ďalšia, v poradí už 44. medzinárodná konferencia SSCHI sa uskutoční opäť v Tatranských Matliaroch v dňoch 22. až 26. máj 2017, informácie budú zverejňované postupne na stránkach FCHPT, www.uchei.sk a http://sschi.chtf.stuba.sk

 English