Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

05.05.2016 Úspešná účasť študentov UCHEI na študentských vedeckých konferenciách
 

Viacerí študenti bakalárskeho i inžinierskeho stupňa štúdia Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva sa zúčastnili študentských vedeckých konferencií, ktoré sa uskutočnili:

08.04.2016 na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave pod názvom "Aplikované prírodné vedy 2016"

20.04.2016 na Hutníckej fakulte TU v Košiciach pod názvom "Metalurgia 2016"

V medzinárodnej konkurencii naši študenti neobišli naprázdno a získali viaceré popredné umiestnenia. Podrobné výsledky sú uvedené na:

http://fpv.ucm.sk/images/studentska_vedecka_konferencia/SVK_APV_2016_Sprava_o_konani_konferencie.pdf

http://web.tuke.sk/hf/index.php?hm=studenti&sm=svok&pm=vyhodnotenie2016&lang=English