Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

12.11.2015 17. celoslovenská študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život“ - výsledky
 

V stredu 11.11.2015 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie konala 17. celoslovenská študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život“  s účasťou viac než 150 súťažiacich.

V sekcii Chemické inžinierstvo a organická technológia súťažilo 9 prác, z toho 5 z Oddelenia organickej technológie a 4 z Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva. Poradie na prvom až piatom mieste je nasledovné:

1 Barbora Huštáková Oxidácia celulózy v prítomnosti vanádových katalyzátorov
2 Dominik Štefanko
Renáta Rusková
Splyňovanie modelových organických látok v prostredí superkritickej vody
3 Ladislav Kučera OXIDÁCIA FURFURALU V KVAPALNEJ FÁZE POUŽITÍM MEDENÝCH KATALYZÁTOROV
4 Maroš Filčák Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak
5 Veronika Siváková Vplyv modifikácie uhlia na jeho katalytické vlastnosti

Oddelenie environmenálneho inžinierstva organizovalo dve sekcie: Environmentálne inžinierstvo a Technológie ochrany životného prostredia. Celkovo sa do týchto dvoch sekcií zapojilo 17 študentov so 14 prácami. Poradie na prvých troch miestach v týchto sekciách je nasledovné:

Sekcia Environmentálne inžinierstvo:

1. miesto       Bc. Matúš Palguta

Zhodnotenie vysladených repných rezkov, ako vedľajšieho prúdu pri výrobe cukru, v energetickej bilancii cukrovaru

2. miesto       Stanislav Ježek

Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích

3. miesto       Jiří Sýkora

Klasifikace materiálu využívaného pro stavbu zahradních jezírek

 

Sekcia Technológie ochrany životného prostredia:

1. miesto       Bc. Stanislava Vlčková

Problémy rezistencie Staphylococcus aureus v odpadových vodách

2. miesto       Bc. Paula Brandeburová

Výskyt a sledovanie ilegálnych drog na bankovkách z hudobných festivalov a bežného obehu v strednej Európe

3. miesto       Michal Tamáš a Jakub Paškevič

Skúmanie znečistenia riečnych sedimentov priemyselnou kontamináciou

 

Všetkým študentom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme! Tešíme sa na Vás opäť o rok.

Viacej informácii o priebehu konferencie, ako aj o výsledkoch v iných sekciách a fotogalériu možno nájsť na:

http://www.kirp.chtf.stuba.sk/svk/?q=vysledkyEnglish