Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

12.11.2015 Odovzdávanie ceny "NAJ diplomovka" spoločnosťou SLOVNAFT a.s.
 

V piatok 23. októbra 2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení na základe výsledkov súťaže o najlepšiu diplomovú prácu „NAJ diplomovka“ za akademický rok 2014/2015 a súčasťou podujatia bolo aj  ocenenie  najúspešnejších mladých chemikov spomedzi stredoškolákov. Ako po minulé roky, aj tento rok spomedzi troch ocenených diplomových prác bola jedna vypracovaná študentom odboru Chemické inžinierstvo: Ing. Michaela Klenovičová vypracovala diplomovú prácu na tému Modelovanie katalytického hydrokrakovania vákuového zvyšku. Výhercom a pedagógom (vedúcim diplomových prác) boli slávnostné odovzdané finančné dary, autorom diplomových prác vo výške 1 000 €;  fakultám vo výške 3 000 € za každú víťaznú diplomovú prácu.

Ocenenej, ako aj vedúcemu jej práce doc. Ing. Jumovi Haydarymu, PhD. blahoželáme a želáme veľa ďalších osobných i pracovných úspechov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na:

http://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk/e-noviny-2015/10-2015/slovnaft-uz-deviatykrat-ocenil-najlepsie-diplomove-prace-a-mladych-chemikov.html?page_id=5613English