Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

18.9.2015 Ponuka výskumného miesta
 
Oddelenie chemického a biochemického inžnierstva hľadá výskumníka s možnosťou nástupu ihneď na obdobie riešenia kooperačného projektu do konca roka 2018. Výskumník bude riešiť úlohy zamerané na izoláciu a purifikáciu terapeutického proteínu z kultivačného média. Uchádzač o pozíciu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a aktívne ovládať anglický jazyk. Ďalej musí mať praktické zručnosti zo základných biotechnologických separačných metód a biochemických analytických metód. Skúsenosti z práce s proteínmi najmä ovládanie chromatografických techník sú výhodou . V prípade záujmu zašlite motivačný list, pracovné CV a aspoň jedno odporúčanie do 9.10. v tlačenej alebo elektronickej forme na adresu: Prof. Ing. Milan Polakovič, PhD., Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, milan.polakovic@stuba.sk

English