Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

12.6.2014 Zoznam uchádzačov, prijatých na 8. letnú školu chemického inžinierstva
 
Bandura Andrej G Topoľčany
Bartovič Marek G L. Sáru, Bratislava
Bobek Michal G V Paulinyho-Tótha, Martin
Bolová Mária G PO Hviezdoslava, Dolný Kubín
Brezinová Katarína G Topoľčany
Buganič Radovan G Študentská Snina
Cibirová Martina G sv Cyrila a Metoda, Nitra
Čoreja Dárius G J Lettricha, Martin
Dercová Jaroslava GDH Svidník
Felber Alexius G A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš
Gyurkovicsová Eszter G A Vámberyho s VJM, Dunajská Streda
Holotová Kristína G L. Novomestského, Senica
Hozzová Daniela G Školská, Spišská Nová Ves
Chvojka Matúš G sv. V de Paul, Levice
Jamborová Veronika G sv J Bosca, Nová Dubnica
Kamenský Juraj G Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica
Karaščáková Diana G Študentská Snina
Kasanický Michal G M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
Kaščáková Zuzana G JA Raymana, Prešov
Kocan Daniel G JA Raymana, Prešov
Kocanová Kristína G Medzilaborce
Končitá Jana G L. Novomestského, Senica
Krištof Štefan G sv. Mikuláša
Krištofová Dominika G Partizánske
Krivániková Kristína G A. Bernoláka, Námestovo
Krupčíková Simona G V.B. Nedožerského, Prievidza
Labudová Veronika SOŠ Chemická Vlčie hrdlo, Bratislava
Lettrich Partik G J Lettricha, Martin
Malatinec Štefan G sv. Mikuláša
Margetíny Adam G Pankúchova, Bratislava
Miklovičová Katarína G A Merici, Trnava
Molnárová Eva G Štúrovo
Mošať Peter G Sv. Cyrila a Metoda, Nitra
Murínová Petra CG sv Františka z Assissi, Vranov nad Topľou
Palágyi Attila G Kráľovský Chlmec
Pitoráková Katarína G J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Pudíková Alžbeta G Kukučínova Poprad
Scholz Dušan G J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Slobodová Nikola G Š. Moyzesa, Ružomberok
Stanko Štefan G A Vrábla, Levice
Szekeres Pál G M. Tompu RKC s VJM, Rimavská Sobota
Šebesta Lukáš G Štúrova, Detva
Šimková Zuzana G Hlinská, Žilina
Šimonová Soňa G Štúrovo
Šípka Richard G J Lettricha, Martin
Švecová Katarína G M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
Végh Eszter Viktória G J . Fándlyho, Šaľa


English