Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

7.5.2014 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 5.5.2014 zomrel veľký človek a priekopník chemického inžinierstva na Slovensku Prof. Ing. Elemír Kossacyký, CSc.
 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že nás dňa 5. mája 2014 navždy opustil náš milovaní manžel, otec, dedo a pradedo

Prof. Elemír KOSSACZKÝ
v 90-tom roku života

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude v pondelok 12. mája 2014 o 11.30 h hodine v obradnej sieni cintorína v Slávičom údolí.English