Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

24.4.2014 Deň otvorených dverí na UCHEI (6.6.2014)
 

Milá študentka, milý študent,

sme radi, že máte záujem o profesiu chemického inžiniera. Aby ste mali možnosť bližšie sa zoznámiť so štúdiom na našom odbore, pozývame Vás na stretnutie uchádzačov o štúdium s učiteľmi študijného odboru a so študentmi inžinierskeho a doktorandského štúdia. Stretnutie sa uskutoční v piatok 6.6.2014 v čase od 945 do 1600 h na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Radlinského ul. 9 v Bratislave (III. poschodie bloku D novej budovy). V rámci tohto stretnutia budete mať možnosť získať podrobnejšie informácie o výučbe, zameraní výskumu, vybavení výpočtovou technikou, prístrojmi a zariadeniami a zúčastniť sa na prezentáciách prác našich študentov a doktorandov. Stretnutie finančne zabezpečuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva. Z týchto prostriedkov sa uhradí všetkým účastníkom obed a mimobratislavským účastníkom aj cestovné verejnou dopravou z miesta trvalého bydliska do Bratislavy a späť; kvôli vyúčtovaniu cestovného je potrebné zakúpiť si pri ceste do Bratislavy jednosmerný cestovný lístok.


V prípade záujmu o účasť na dni otvorených dverí Vás žiadame o zaslanie priloženej návratky na adresu uvedenú v dokumente. Návratka na stiahnutie
Program dňa otvorených dni si môžete stiahnuť tuEnglish