Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

26.8.2013 Obhajoby dizertačných prác
 

Dňa 26.08.2013 sa v zasadačke ústavu (3. poschodie, blok D, č. dverí 3130) konajú nasledovné obhajoby dizertačných prác: o 9:30 obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Blahušiaka na tému: Iónové kvapaliny ako extraktanty a ich využitie v hybridných reakčne - separačných procesoch (školiteľ: Ing. Štefan Schlosser, CSc.); o 11:30 obhajoba dizertačnej práce Ing. Mária Mihaľa na tému: Modelovanie a optimalizácia hybridných reaktívne - separačných procesov (školiteľ: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.); o 13:30 obhajoba dizertačnej práce Ing. Łukasza Wiśniewského na tému: Chromatographic separation of galacto-oligosaccharides (školiteľ: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.).English