Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

7.6.2013 Zoznam uchádzačov, prijatých na 7. letnú školu chemického inžinierstva
 
Zoznam prijatých uchádzačov na letnú školu chemického inžinierstva
Adámek Ján G Kysucké Nové Mesto
Augustínová Marianna Katol spoj. Škola Rajec
Báčiková Radka SPŠ chemická a potravinárska, Humenné
Balková Viera G V.P. Tótha Martin
Bobková Zuzana Evan. Spoj. Škola EGJT, Liptovský Mikuláš
Cipa Pavol G Sobrance
Čečková Patrícia G Kysucké Nové Mesto
Derco Jaroslav G Dukl hrd Svidník
Dolinayová Terézia Katol spoj. Škola Rajec
Garbárová Veronika G sv. Mikuláša, Prešov
Gloserová Dominika G Bytča
Hošeková Vanda G Ružomberok
Hricko Samuel Piaristické G. J. Braneckého v Trečnčíne
Jedináková Júlia G T. Vansovej v Starej Ľubovni
Juríková Nikola G Giraltovce
Kafková Valentína G T. Vansovej v Starej Ľubovni
Karkuszová Karina G Kukučínova Poprad
Köbölová Klaudia G Mihálya Tompu rkc s VJM
Kušnierová Ivana G Stropkov
Kvaková Klaudia G J. Chalupku, Brezno
Laskovská Zuzana G Kukučínova Poprad
Lieszkovszká Timea SPŠ Mikovíniho, Banská Štiavnica
Lopatková Tatiana G Angely Merici, Trnava
Macáková Kristína G M.Hattalu, Trstená
Macková Štefánia G A.H. Škultétyho, Veľký Krtíš
Maťašová Daniela G Giraltovce
Medvecká Karin G M.Hattalu v Trstenej
Michalec Samuel G V. B. Nedožerského, Prievidza
Orvoš Jakub G M.M. Hodžu, LM
Petrek Tomáš G V.P. Tótha Martin
Petrová Alexandra SPŠ chemická a potravinárska, Humenné
Princík Dávid G Komenského Trebišov
Psotová Kristína G Pezinok
Sarker Martin G. Párovská1, Nitra
Sopko Tomáš G Medzilaborce
Surkošová Miroslava G J.G.Tajovského v BB
Šimčíková Simona G A. Prídavka, Sabinov
Šípka Martin G P.O.Hviezdoslava, Kežmarok
Šipošová Iveta G A. Bernoláka, Senec
Tégláš Adam G M.R.Štefánika Nové Zámky
Trautenberger Rudolf G V. B. Nedožerského, Prievidza
Trník Martin G Púchov
Vachová Hana G Šurany
Vanečko Martin G P.O.Hviezdoslava, Kežmarok
Žatkuláková Zuzana G Angely Merici, Trnava


English