Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

22.11.2012 Nová učebnica "Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov!"
 

V novembri 2012 vyšla v Nakladateľstve STU nová učebnica Jelemenský Ľ. , Labovský J., Labovská Z. a Markoš J.: "Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov", ISBN 978-80-227-3803-3

Učebnica „Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov“ je určená poslucháčom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Učebnica má za ciel študentom objasniť základné postupy, ktoré sa najčastejšie využívajú na identifikáciu nebezpečenstva v chemických prevádzkach, pričom časť týchto metód sa ďalej používa aj na kvantitatívne hodnotenie už samotného rizika vyplývajúce z identifikovaného nebezpečenstva. Hodnotenie nebezpečenstva je organizované úsilie zamerané na identifikáciu a analýzu významu nebezpečných situácií spojených s procesom alebo činnosťou. Konkrétne hodnotenie nebezpečenstva sa využíva na určenie nedostatkov v konštrukciách a v prevádzkových zariadeniach, ktoré by mohli viesť k náhodnému úniku chemických látok, požiaru alebo výbuchu. Mnohé z týchto metód na hodnotenie nebezpečenstva je možné použiť aj na problematiku súvisiacu s funkčnosťou, ekonomikou a environmentálnymi aspektmi prevádzky. Aj keď postupy hodnotenie nebezpečenstva sa zvyčajne používajú na kvalitatívne analýzy možných porúch zariadení a ľudských chýb, ktoré môžu viesť k haváriám, súčasne môžu upozorňovať na medzery v systéme riadenia bezpečnosti v organizácii. Napríklad, analýza hodnotenia nebezpečenstva existujúceho procesu môže odhaliť medzery v programe riadenia zmien v prevádzke alebo nedostatky v postupoch údržby. Hoci metódy hodnotenia nebezpečenstva sa neustále zdokonaľujú, veríme, že učebnica bude poskytovať užitočnú platformu aj pre tých, ktorí v uvedenej problematike dosiahli značný pokrok.

 English