Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

5.11.2012 Slávnostná akadémia pri príležitosti odovzdávania motivačných štipendií študentom študijného programu Chemické inžinierstvo
 

Dňa 16.11.2011 o 13:30 v miestnosti CH16 sa pri príležitosti dňa študentov uskutoční slávnosť odovzdávania motivačných štipendií  študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študijného programu "Chemické inžinierstvo"  ktorí v školskom roku 2011/12 dosiahli najlepšie študijné výsledky.  Štipendiá udeľuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva v spolupráci s priemyselnými partnermi. Po odovzdaní bude prezentácia  podnikov, ktoré prispeli na štipendiá a potom bude neformálna beseda študentov s prítomnými zástupcami podnikov. Srdečne pozývam všetkých študentov a doktorandov študijných programov "Chemické inžinierstvo" ako aj všetkých zamestnancov ÚCHEI (účasť študentov je povinná).

prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.

predseda SSCHI

 


English