Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

20.12.2011 Ocenenie Profesor roka 2011 patrí prof. Ing. Jozefovi Markošovi, DrSc
 

Dňa 9.12.2011 rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD odovzdal prof. Ing. Jozefovi Markošovi, DrSc. ocenenie Profesor roka 2011. Prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. je profesorom v odbore Chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva. Pedagogická činnosť prof. Markoša je veľmi rozsiahla, pričom prednáša kľúčové predmety Základy reaktorového inžinierstva, Viacfázové reaktory, Teória transportu látky, prestup látky a separácie, Separačné procesy II a ďalšie predmety. Viedol 28 bakalárskych prác, 35 diplomových prác. Pod jeho vedením obhájilo 8 doktorandov svoje dizertačné práce a úspešne viedol aj 20 študentov v rámci aktivity ŠVOČ.

Vedecká a publikačná činnosť prof. Markoša je veľmi rozsiahla a bohatá, o čom svedčí aj počet publikácií v karentovaných časopisoch (75) a citačný ohlas na ne (315). Vo svojej vedeckej práci sa prof. Markoš zameriava hlavne na modelovanie chemických reaktorov, bioreaktorov, reaktívnych separácií, bezpečnostnej analýzy procesov chemickej technológie, optimalizácie, ekologizácie výrob (granty VEGA 5, APVV 2, LPP 1).

Pri svojej vedeckej činnosti je aktívny aj v profesionálnych organizáciach. Od roku 2007 je predsedom republikového výboru Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI). Prof. Markoš je stálym delegátom SSCHI v pracovnej skupine “Reaktorové inžinierstvo” pri Európskej federácii chemického inžinierstva a zároveň je predseda organizačného a programového výboru medzinárodných konferencií SSCHI (http://sschi.chtf.stuba.sk ). Od roku 1998 je predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) v odbore 020504 Chemické inžinierstvo a riadenie procesov a predsedom odborovej komisie v študijnom odbore 5.2.17 Chemické inžinierstvo.

Popri svojej pedagogicko-výskumnej činnosti si nájde čas spolu s rodinou aj na svoje koníčky, ktoré sú klasická hudba, turistika, taliansky jazyk, pričom treba vyzdvihnúť celoživotné zanietenie v propagácii jeho rodného mesta Kremnica.English