Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

10.11.2011 Ing. Miroslavovi Varinymu bola udelená Cena Aurela Stodolu za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti energetiky
 

Náš kolega Ing. Miroslav Variny, PhD., získal za svoju dizertačnú prácu "Optimalizácia kogeneračných a trigeneračných jednotiek na základe exergetickej analýzy" prestížnu Cenu Aurela Stodolu za výnimočné záverečné práce z oblasti energetiky. Zároveň získal aj Osobitnú cenu generálneho riaditeľa Slovenských elektrární za najlepšiu zo všetkých ohodnotených prác. Cena mu bude odovzdaná na galavečeri vo štvrtok, 10.11.2011. Galavečer je súčasťou aktivít Týždňa vedy a výskumu na Slovensku a uskutočňuje sa pri príležitosti udeľovania Ceny ministra skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR za vedu a techniku za rok 2011 a cien partnerov podujatia.

Viac o Cene Aurela Stodolu sa môžete dozvedieť na http://www.seas.sk/sk/kariera/sanca-pre-studentov/cena-aurela-stodolu. Kompletný zoznam ocenených a doplňujúce informácie možno nájsť na http://seas.sk/sk/media/spravy/tlacove-spravy/tlacove-spravy-detail/_udelili-sme-ceny-aurela-stodolEnglish