Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

13.6.2011 Zoznam študentov prijatých na letnú školu chemického inžinierstva 2011
 
Bozáňová Lenka Gymnázium Šurany
Debnár David Gynmázium Františka Švantnera, Nová Baňa
Demková Eva Gymnázium v Ružomberku
Ekeová Csilla Gymnázium A. Vámberyho sVJM, Dunajská Streda
Fleischerová Patrícia Gymnázium I. Bellu v Handlovej
Futejová Veronika Gymnázium Lipany
Gogová Marcela Gynmázium, ul. 17. novembra 1180, TO
Habánek Matúš Gymnázium v Ružomberku
Hadová Katarína Gymnázium v Ružomberku
Halušková Petra Gymnázium Partizánske
Hladký Dominik Gymnázium L. Sáru 1, Bratislava
Jamborová Vladimíra Gymnázium sv. Jána Bosca, Nová Dubnica
Košťáliková Bianka Gymnázium Šurany
Matisko Matúš Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Mišík Oliver Gymnázium Školská 7, SNV
Prieboj Jozef Gymnázium V.B. Nedožerského, Prievidza
Púčaťová Alžbeta Gymnázium Š Moyzesa Ružomberok
Sekeráková Ivana Gymnázium Lipany
Szabová Kitty Gymnázium Kráľovský Chlmec
Šumichrastová Soňa Gymnázium V.B. Nedožerského, Prievidza
Trubenová Simona Gymnázium M. Rázusa, Žiar nad Hronom
Vlčková Katarína Gymnázium I. Bellu v Handlovej
Cibulka Tomáš Gymnázium V.B. Nedožerského, Prievidza
Čekovský Jakub Gymnázium Školská 7, SNV
Glurová Denisa Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni
Hollá Marianna Gymnázium sv. Jána Bosca, Nová Dubnica
Planka Michal Gymnázium L. Novomeského, Senica
Šuhaj Patrik SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
Hardoňová Miroslava Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni
Török Angelika Gymnázium A. Vámberyho sVJM, Dunajská Streda
Stavrovský Ján Gymnázium Komenského 32, Trebišov
Kovaľová Libuša Gymn. DH, Komenského 16, 08901 Svidník
Tomašechová Jana SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
Perinajová Romana Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin
Dobiaš Aurel Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Lukáčová Stanislava Gymnázium Giraltovce
Uramová Ivana Gymnázium Opatovská 7, Košice
Vozárik Martin Gymnázium Púchov
Liker Jaroslav Gymnázium A. Kmeťa
Potočárová Lucia Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci
Tarčák Tomáš Gymnázium A. Bernoláka v Námestove
Bullová Alena Gymnázium Malacky
Kováčová Adriana Gymnázium M. Galandu
Slašťan Ľubomír Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Repáková Marianna Gymnázium Hlinská 29, 011 80 Žilina


English