Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

03.03.2011 Habilitačná prednáška Ing. Pavla Steltenpohla , PhD. a obhajoba habilitačnej práce.
 

Dňa 17. 03. 2011 o 11:00 hod. sa v zasadačke ÚCHEI FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, blok D, 3. poschodie, č.dv. 3130 uskutoční habilitačná prednáška "Využitie zeolitov pri likvidácii prchavých chlórovaných uhľovodíkov" a obhajoba habilitačnej práce "Viacfázové systémy v chemickej technológii a ochrane životného prostredia"

Ing. Pavla Steltenpohla, odborného asistenta na ÚCHEI FCHPT STU v Bratislave.English