Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

14.07.2021 Nová učebnica - Modelovanie následkov únikov nebezpečných látok
25.6.2020 Online kariérne poradenstvo s Henkel Slovensko
24.1.2020 Propagačné video o chemickom inžinierstve
11.11.2019 Odborný seminár - prednáška prof. Morbidelliho
18.04.2019 Úspešná účasť študentov programu CHI na študentskej vedeckej konferencii ŠVOČ 2019 na FMMR TUKE
25.04.2019 Pozvánka na propagačno-odbornú prednášku firmy FORTISCHEM
25.04.2019 Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
27.2.2019 Poukázanie 2 % z daní pre SSCHI
21.11.2018 Pozvánka na popularizačnú prednášku: RHC - Hydrokrak ťažkých zvyškov (13.12.2018 o 14:00 v CH17)
30.5.2018 Úspešní absolventi inžinierskeho študijného programu Chemické inžinierstvo
7.2.2018 Pozvánka na odborný seminár spoločnosti BRE určený študentom chemického inžinierstva
31.01.2018 Poukázanie 2 % z daní pre SSCHI
29.1.2018 Ocenenie diplomovej práce čerstvého absolventa - Ing. Maroša Filčáka
23.1.2018 Výskumná pozícia v skupine prof. Milana Polakoviča
18.12.2017 Day @ Henkel 2017
1.12.2017 Medzi fakultou ocenenými študentmi aj študenti chemického inžinierstva
30.11.2017 Učebnica Separačné procesy II
27.11.2017 Odovzdávanie motivačných štipendií študentom odboru Chemické inžinierstvo, prezentácie firiem a boršč
16.11.2017 Prezentácia firmy Henkel pre študentov CHI dňa 23.11. o 14.00
15.11.2017 Odovzdávanie ceny NAJDiplomovka spoločnosťou Slovnaft a.s.
10.11.2017 Sekcia "Chemické a biochemické inžinierstvo" na 19. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou
06.09.2017 Poďakovanie darcom 2 % z daní pre SSCHI
25.08.2017 Renovácia priestorov OCHBI - poďakovanie firme BASF Slovensko s.r.o.
20.08.2017 Pozvánka - absolventská Železná studnička
13.7.2017 CHEMSHOW 2017 na našom ústave
7.7.2017 Sumár 11. Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva
10.6.2017 Zoznam študentov prijatých na letnú školu CHI
20.5.2017 Stretnutie absolventov po 30 rokoch
19.04.2017 Úspešná účasť študentov CHI na študentských vedeckých konferenciách - doplnené o fotogalériu
2 % z dane z príjmov na podporu aktivít SSCHI
20.9.2016 Post-doktorandská pozícia v oblasti termochemického spracovania odpadov a biomasy
14.6.2016 Zoznam uchádzačov, prijatých na 10. letnú školu chemického inžinierstva
03.06.2016 Krátka správa o priebehu 43. konferencie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
05.05.2016 Impresie z ŠVOK Metalurgia 2016 - fotogaléria
05.05.2016 Úspešná účasť študentov UCHEI na študentských vedeckých konferenciách
7.2.2016 Návšteva študentov z Holandska
04.02.2016 Gymnazisti z Gymnázia Jura Hronca na OCHBI
12.11.2015 17. celoslovenská študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život“ - výsledky
12.11.2015 Odovzdávanie ceny "NAJ diplomovka" spoločnosťou SLOVNAFT a.s.
12.11.2015 Odovzdávanie Ceny Aurela Stodolu a 25 štipendií spoločnosťou Enel Slovensko
18.9.2015 Ponuka výskumného miesta
30.8.2015 Máme laureáta Ceny Aurela Stodolu za najlepšiu ŠVOČ prácu
11.6.2015 Zoznam uchádzačov, prijatých na 9. letnú školu chemického inžinierstva
6.5.2015 ŠVOK "Metalurgia 2015" na TUKE - fotodokumentácia
28.4.2015 Úspešná účasť našich študentov 3.r. bc štúdia na ŠVOK "Metalurgia 2015", organizovanej Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach
21.11.2014 Odovzdávanie motivačných štipendií študentom B-CHI a I-CHI programov, prezentácie firiem a boršč
10.9.2014 Stretnutie absolventov chemického inžinierstva
12.6.2014 Zoznam uchádzačov, prijatých na 8. letnú školu chemického inžinierstva
13.05.2014 Nová učebnica "Zbierka riešených príkladov z reaktorového inžinierstva I"
7.5.2014 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 5.5.2014 zomrel veľký človek a priekopník chemického inžinierstva na Slovensku Prof. Ing. Elemír Kossacyký, CSc.
24.4.2014 Deň otvorených dverí na UCHEI (6.6.2014)
11.12.2013 Nová učebnica "REAKTOROVÉ INŽINIERSTVO I"
20.11.2013 Cena odpadového hospodárstva za najlepší študentský projekt – Zlatý mravec 2013 – opäť nášmu študentovi
26.8.2013 Obhajoby dizertačných prác
7.6.2013 Zoznam uchádzačov, prijatých na 7. letnú školu chemického inžinierstva
26.04.2013 Pozvánka - letná katedrovica na Železnej studničke
25.04.2013 Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
03.04.2013 Ústavovica na Železnej studničke
06.03.2013 ÚCHEI ma dvoch nových profesorov
08.01.2013 Ocenenie Ing. Mareka Blahušiaka
22.12.2012 Vianočný pozdrav
30.11.2012 Cena za najlepšiu študentskú prácu v oblasti odpadového hospodárstva pre rok 2012
25.11.2012 Fotogaléria zo slávnostnej akadémie odovzdávania motivačných štipendií
22.11.2012 Nová učebnica "Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov!"
14.11.2012 Spoločnosť Slovnaft a.s. odovzdávala ocenenia za najlepšie diplomové práce za rok 2012
5.11.2012 Slávnostná akadémia pri príležitosti odovzdávania motivačných štipendií študentom študijného programu Chemické inžinierstvo
02.10.2012 Obhajoby dizertačných prác
23.09.2012 Fotogaléria z výročnej oslavy
14.09.2012 Oslava okrúhlych jubileí
12.09.2012 Výjazdové zasadnutie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva
05.09.2012 Promócie našich bakalárov
08.03.2012 Pozvánka na konferenciu KALY A ODPADY 2012
20.12.2011 Ocenenie Profesor roka 2011 patrí prof. Ing. Jozefovi Markošovi, DrSc
6.12.2011 Ocenená diplomová práca
1.12.2011 Pravidlá hodnotenia aktivity doktorandov na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva pre rok 2011
24.11.2011 Slávnostné odovzdávanie motivačných štipendií študentom študijného programu Chemické inžinierstvo
10.11.2011 Ing. Miroslavovi Varinymu bola udelená Cena Aurela Stodolu za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti energetiky
11.10.2011 Burza bakalárskych projektov na školský rok 2011/2012
06.10.2011 Obhajoba doktorskej dizertačnej práce doc. Ing. Ľudovíta Jelemenského
27.9.2011 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslava Varínyho
27.9.2011 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Kataríny Galbovej
13.6.2011 Zoznam študentov prijatých na letnú školu chemického inžinierstva 2011
11.5.2011 BiogasNETWORKING *** STU Bratislava – IFA Tulln, 20. 5. 2011 Bratislava
03.03.2011 Habilitačná prednáška Ing. Pavla Steltenpohla , PhD. a obhajoba habilitačnej práce.
3.1.2011 POZOR !!! Ponuka letnej praxe pre dvoch študentov 4.ročníka
18.11.2010 Slávnostné odovzdávanie motivačných štipendií študentom študijného programu Chemické inžinierstvo
8.11.2010 POZVÁNKA NA WORKSHOP - Vzdelávací proces v študijnom programe chemické inžinierstvo: profil, adaptácia a uplatnenie absolventov
24.8.2010 Sprístupnenie TCDB - Elektronickej databázy parametrov ternárneho príspevku najpoužívanejším GE rovníc
15.7.2010 Blahoželáme čerstvým bakalárom
29.6.2010 Nové trička Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva
24.06.2010 Habilitačná prednáška Ing. Jumu Haydaryho, PhD.
11.6.2010 Zoznam študentov prijatých na letnú školu chemického inžinierstva 2010
21.05.2010 Burza bakalárskych projektov na školský rok 2010/2011
30.03.20101 Beseda o inžinierskom štúdiu na ÚCHEI
30.11.20099 Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie – efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie
13.11.2009 Slávnostné udeľovanie motivačných štipendií najlepším študentom študijného programu Chemické inžinierstvo
31.10.2009 Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou
30.9.2009 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Aliny Jacób
30.9.2009 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Kataríny Vaňkovej
22. 9. 2009 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Ševčíka
22.09.2009 Obhajoba PhD práce Ing. Juraja Slávu
13.7.2009 Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie – efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie
23.6.2009 Zoznam uchádzačov prijatých na Letnú školu Chemického inžinierstva 2009
22.5.2009 O chemickom inžinierstve - Prof.Ing. Elemír Kossaczký, CSc
14.05.2009 Burza bakalárskych projektov na školský rok 2009/10
13.3.2009 ODBORNÝ SEMINÁR OChBI a OEI
27.2.2009 SCHÔDZA ÚSTAVU
27. 02. 2009 ODBORNÝ SEMINÁR OChBI a OEI
12.2.2009 ODBORNÝ SEMINÁR OChBI a OEI
8.12.2008 Štatistika hrubej mzdy chemických inžinierov na Slovensku
27.11. 2008 Výsledky Študentskej vedeckej konferencie 2008 na oddelení Chemického a biochemického inžinierstva
20.11.2008 Výsledky 10. študentskej vedeckej konferencie na oddelení environmentálneho inžinierstva
23.10.2008 O chemickom inžinierstve - Prof.Ing. Elemír Kossaczký, CSc
20.10.2008 10. Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie
18.09.2008 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Zuzany Koreňovej a Ing. Ivany Tatárovej
17.09.2008 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Marcela Kotoru a Ing. Ivana Sikulu
26.5.2008 Deň otvorených dverí na UCHEI
20.5.2008 Pozvánka na letnú školu chemického inžinierstva
štvrtok 24. 4. 2008 o 14,00 h v zasadačke OCHBI Odborný seminár : Chromatografická separácia fruktooligosacharidov
21.02.2008 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Kišu: Matematické modelovanie následkov havarijných únikov nebezpečných látok
štvrtok 28. 2. 2008 o 14,00 h v zasadačke OCHBI Odborný seminár : Fotokatalytický rozklad organických zlúčenín hydroxylovými radikálmi na tuhých polovodičoch
štvrtok 7. 2. 2008 o 14,00 h v zasadačke OCHBI Odborný seminár: Produkcia bioplynu z cielene pestovaných energetických plodín
29. januára 2008 o 10:00 hod Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Zuzany Švandovej
štvrtok 13. 12. 2007 o 14,00 h v zasadačke OCHBI Odborný seminár : Modelling, simulation and safety analysis of reactive distillation units in chemical industry
29. novembra 2009 Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Moniky Antošovej
29. novembra 2009 Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce RNDr. Jána Martáka
štvrtok 15.11. 2007 o 14,00 h v zasadačke OCHBI Odborný seminár : Štúdium separácie mikrobiálnych glykozyltransferáz a ich katalytických vlastností
štvrtok 8. 11. 2007 o 14,00 h, zasadačka OCHBI Odborný seminár : Nové typy rozpúšťadiel a ich využitie v dvojfázových a trojfázových kontaktoroch
25. 10. 2007 o 14,00 h v zasadačke OCHBI Odborný seminár Matematické modelovanie následkov havarijných únikov nebezpečných látok
31. 5. 2007 o 14,00 h v zasadačke OCHBI Odborný seminár Anaeróbne spracovanie g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
21.6.2007 Pozvánka na odborný seminar Ekosanitácia a decentralizované nakladanie s odpadovými vodami
štvrtok 10. 5. 2007 o 14,00 h v zasadačke OCHBI Odborný seminár: Termický rozklad odpadových pneumatík
19.4.2007 Spolupráca so strednými školami v rámci SOČ
štvrtok 26. 4. 2007 o 14,00 h, zasadačka OCHBI Odborný seminár: Štruktúra a procesové vlastnosti chromatografických adsorbentov
štvrtok 12. 4. 2007 o 14,00 h v Zasadačke OCHBI Odborný seminár : Modelovanie fermentácií v air lift reaktore
12. 4. 2007 o 13,30 h v zasadačke OCHI Školenie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
5.3.2007 Informácie pre žiadateľov o grant na nový projekt VEGA so začiatkom riešenia v roku 2008.
8. 3. 2007 o 14,00 h Odborný seminár ÚCHEI: Experimentálne a matematické modelovanie reaktívnej destilácie
21.2.2007 Ocenenie SPP pre Ing. Pavla Steltenpohla, PhD.
9.1.2006 27. Medzinárodné sympózium Industrial Toxicology ´07
22.12.2006 List prorektora k vyzvam 7. rámcoveho programu EU.
18.12.2006 Úspech na medzinárodnej súťaži firmy Intelligen
29. novembra 2006 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Martina Juraščíka: Mathematical and experimental modelling of airlift reactors
23.10.2006 o 14.00 hod Odborný seminár na ÚCHEI: M. Gramblička: Monoklonálne protilátky a ich veľkokapacitná chromatografická purifikacia
31. októbra 2006 o 11.00 hod Obhajoba dizertačnej práce Ing. Fedora Malíka: Štúdium dynamického správania systémov s imobilizovaným biokatalyzátorom
21.11.2005 CFD modelling of chemical reactions in turbulent liquid flows.
12.3.2005 Výročná správa katedry za rok 2004 je publikovaná v sekcii Katedra. Môžete si ju prevziať vo forme PDF dokumentu.
25.1.2005 Informácie pre študentov denného a externého štúdia môžete nájsť na stránke Informácie pre študentov v sekcii Pedagogika.
English