Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Konferencie

10. Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia
19. 11. 2008
Fakulta Chemickej a Potravinárskej Technológie STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 

Dňa 19.11.2008 (streda) sa uskutoční 10. Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. V rámci ŠVK bude vydaný zborník abstraktov vedeckých prác.

Prosíme všetkých školiteľov, aby ste viedli svojich študentov k účasti na tomto podujatí. Účastníci sa môžu prihlasovať u mňa osobne (miestnosť 703 alebo 717), alebo e-mailom (peter.sevcik@stuba.sk) do 29. Októbra 2008. Môžu tak učiniť aj po tomto termíne, avšak v tom prípade negarantujem umiestnenie abstraktu do zborníka a ubytovanie, či stravu mimobratislavským účastníkom.

K úspešnému prihláseniu treba uviesť:

meno, priezvisko, názov práce, ročník štúdia, vysielajúcu inštitúciu, a žiadosť o ubytovanie a stravu ak je o ne záujem. Ďalej treba poslať abstrakt práce podľa šablóny uvedenej v priloženom dokumente.

Tejto konferencie so súťažou o najlepšie vedecké práce sa môžu zúčastniť študenti prvého a druhého stupňa denného štúdia ktorejkoľvek vysokej školy na Slovensku, či v ČR. Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj doktorandi, ktorí však nemajú nárok na umiestnenie v súťaži o najlepšiu prácu. Všetci zúčastnení dostanú dekrét o účasti na konferencii ŠVK.

Do súťaže o najlepšiu prácu treba priniesť minimálne dve zviazané kópie prác. Prácu je možné na konferencii prezentovať buď v programe MS Powerpoint alebo pomocou spätného projektora z fólií.
V prípade otázok ma kontaktujte e-mailom na peter.sevcik@stuba.sk .


English