Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Konferencie

Študentská vedecká konferencia
15. 11. 2006
OCHBI FCHPT STU 

Študentská vedecká konferencia 2006
 

SEKCIA CHEMICKÉHO A BIOCHEMICKÉHO INŽINIERSTVA

 • Výsledky

  1. Miroslav Variny
  Precipitation of DL – valine from aqueous isopropanol solutions.
  (Ing. Ján Ševčík, PhD., Dr. Barry D. Moore)
  FCHPT, 5. ročník

  2. Marek Blahušiak
  Simulácia hybridného procesu adsorpcie a mikrofiltrácie.
  (Ing. Štefan Schlosser, PhD.)
  FCHPT, 3. ročník

  3. Juraj Kucman
  Adsorpcia na povrchu gumárenských sadzí ako ich kvalitu určujúca vlastnosť.
  (Ing. Juma Haydary, PhD.)
  FCHPT, 3. ročník

  4. Nina Marčeková
  Rozvrhnutie kapacity a cyklu výmeny náplne bioreaktora na výrobu fruktooligosacharidov.
  (Doc. Ing. Milan Polakovič, PhD.)
  FCHPT, 5. ročník

  5. Peter Kráľ
  Nestacionárne prúdenie v potrubných sieťach.
  (Doc. Ing. Ján Stopka, PhD.)
  FCHPT, 5. ročník
 

Organizačný vedúci za sekciu Chemického a biochemického inžinierstva:

Ing. Pavel Ačai, PhD.
 

SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEHO INŽINIERSTVO

 • Výsledky

  1.  Jana Škrlíková
  Stav záťaže regiónu Zemplín vybranými xenobiotikami.
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Moyzesova 11, Košice, 5. ročník

  2.  Stanislav Sedláček, Viera Špalková
  Dlhodobá prevádzka domovej čistiarne odpadových vôd s membránovou filtráciou.
  (Ing. Igor Bodík, CSc.)
  OEI ÚChEI, FChPT STU Bratislava 4,5. ročník

  3. Katarína Galbová
  Špecifiká čistenia odpadových vôd s odstraňovaním dusíka z výroby želatíny.
  (Doc. Ing. Miloslav Drtil , PhD.)
  OEI ÚChEI, FChPT STU Bratislava 5. ročník

  4. Lenka Majerčíková, Michal Rybár
  Využitie odpadových produktov z výroby bionafty v technológií vody
  (Doc. Ing. Igor Bodík, CSc.)
  OEI ÚChEI, FChPT STU Bratislava 4,5. ročník

  5. Peter Kulacs
  Ochrana rastlín prírodnými látkami s biocídnym účinkom
  (Ing. Eva Ürgeová)
  Katedra biotechnológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 • Zoznam a krátke anotácie zúčastnených prác
Lucia Cisárová
Vplyv procesu ozonizácie na priesakové vody zo skládky tuhého odpadu (The effect of ozonization on landfill leachate from solid waste dump)
Ro
English