Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva

 Študijný program chemické inžinierstvo

Študijný program chemické inžinierstvo predstavuje vyváženú zostavu poznatkov o chémii a o procesoch chemických, biochemických a potravinárskych výrob, o environmentálnych technológiách, monitoringu a ochrane životného prostredia, o návrhu a optimalizácii výrobných procesov s využitím výpočtovej techniky.

Študijný program chemické inžinierstvo ponúka tri základné profilácie:

Charakteristika absolventa ústavu

   
    Absolvent má široké znalosti o:
 • chemických a biochemických reaktoroch
 • deliacich procesoch spracovávaných látok
 • environmentálnych technológiách, úprave a čistení vôd, spracovaní odpadov a ochrane ovzdušia
 • energetickom hospodárstve a technicko-ekonomickom hodnotení technológií
 • bezpečnosti výrobnej činnosti
 • monitoringu a ochrane životného prostredia
   
    Univerzálnosť absolventov

     Univerzálnosť absolventov ústavu vytvára predpoklady ich adaptability podľa potrieb trhu práce a poskytuje im  možnosť uplatniť sa podľa stupňa dosiahnutého vzdelania najmä:
 • v riadení výrobnej činnosti chemických, farmaceutických, potravinárskych podnikov a environmentálnych technológií
 • v základnom a aplikovanom výskume
 • pri navrhovaní, projektovaní, realizácii a prevádzkovaníchemických a environmentálnych technológií
 • riadení energetického hospodárstva výrobných podnikov
 • v oblasti výrobnej bezpečnosti prevádzok
 • v technickej administratíve štátnej správy a v podnikoch
 • v oblasti ochrany životného prostredia

 

 

English