Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

História ústavu

Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva oficiálne vznikol 1.januára 2006, spojením dvoch oddelení:
Oddelenia Chemického a Biochemického Inžinierstva
Oddelenia Environmentálneho Inžinierstva

Historicky prvá schôdza ústavu sa konala dňa 10.januára 2006, na ktorej bol vedúcim oddelenia menovaný Prof.Ing. Vladimír Báleš DrSc.

Na nasledujúcej schôdzi, dňa 26.1.2006 bola menovaná rada ústavu v zložení:
Doc.Ing. Ľudivít Jelemenský PhD. zástupca riaditeľa ústavu
Doc.Ing. Milan Polakovič PhD. vedúci OChBI
Doc. Ing. Gabriel Čík CSc. vedúci OEI
Doc. Ing. Miloslav Drtil CSc. tajomník ústavu

English