Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Environmentálne inžinierstvo: úprava a čistenie vôd

Návrhy bakalárských projekov na školský rok 2006/2007

Návrh postupu odstraňovania sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu
Vedúci:
Ján Derco
Návrh procesu rekarbonizácie pitnej vody s využitím reaktora s fluidizovanou vrstvou
Vedúci:
Ján Derco


Aktuálne doktorandské práce

Produkcia bioplynu z obnoviteľných zdrojov energie
Vedúci:
Miroslav Hutňan       Študent: Viera Špalková
Štúdium možností intenzifikácie anaeróbnych procesov na bioplynových staniciach (doktorandská práca v odbore 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo Ing. Michal Lazor)
Vedúci:
Miroslav Hutňan
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu (doktorandská práca v odbore 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo Mgr. Nina Kolesárová)
Vedúci:
Miroslav Hutňan

Aktuálne diplomové práce

Mezofilná a termofilná anaeróbna fermentácia s vysokou koncentráciou dusíka
Vedúci:
Igor Bodík
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV pomocou anaeróbneho predspracovania vybraných prúdov odpadových vôd
Vedúci:
Miroslav Hutňan       Študent: Erika Adamjáková
Štúdium možností zlepšenia činnosti bioplynovej stanice
Vedúci:
Miroslav Hutňan       Študent: Ronald Zakhar
Granulácia anaeróbnej biomasy v UASB reaktore pri spracovaní zriedeného surového glycerínu.
Vedúci:
Miroslav Hutňan

Aktuálne bakalárske projekty

Energetická náročnosť procesu čistenia odpadových vôd na komunálnych ČOV
Vedúci:
Igor Bodík
Waste management in Kuwait
Vedúci:
Miroslav Hutňan
Water treatment technologies in Kuwait
Vedúci:
Miroslav Hutňan

Zobraziť staršie
 English