Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Transport hybnosti a tepla

Návrhy doktorandských prác na šk. roku 2007/2008

Experimentálne a matematické modelovanie odparky so stekajúcim filmom
Vedúci:
Ján Stopka

Návrhy diplomových práce na šk. rok 2006/2007

CFD modelovanie prebublávaného miešaného bioreaktora
Vedúci:
Ján Stopka

Návrhy bakalárských projekov na školský rok 2006/2007

Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka
Vedúci:
Ján Janošovský
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne
Vedúci:
Ján Janošovský
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Vedúci:
Ján Janošovský
Výroba polypropylénu v katalytickom fluidnom reaktore
Vedúci:
Ján Stopka


Aktuálne diplomové práce

Experimentálne stanovenie optimálnych podmienok pre prestup tepla pri vare kvapalín
Vedúci:
Pavel Timár
Separácia, frakcionácia a koncentrácia lignínu z čiernych lúhov ultrafiltráciou a diafiltráciou
Vedúci:
Ján Stopka
Modelovanie prestupu tepla v stekajúcom filme
Vedúci:
Ján Stopka
Optimalizácia výkonu zariadenia pre vákuovú destiláciu transformátorového oleja
Vedúci:
Pavel Timár

Aktuálne bakalárske projekty

Návrh katalytického fluidného reaktora na výrobu polyolefínov
Vedúci:
Ján Stopka
Návrh viacstupňovej kryštalizačnej odparky
Vedúci:
Ján Stopka
Výroba nitróznych plynov oxidáciou amoniaku
Vedúci:
Ján Stopka
Návrh technologickej linky na produkciu ovocných destilátov
Vedúci:
Ján Stopka
Analýza možností odsoľovania vôd
Vedúci:
Ján Stopka
Analýza prevádzky RHC
Vedúci:
Ján Stopka
Analýza potreby a výroby chladu v pri priemyselnej výrobe penicilínu.
Vedúci:
Pavel Timár
Návrh technológie na výrobu minerálnej soli v suchom stave z prírodnej minerálnej vody
Vedúci:
Pavel Timár
Zvýšenie sušiacej kapacity v technológii na výrobu buničiny
Vedúci:
Pavel Timár

Zobraziť staršie
 English