Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Transport hybnosti a tepla
História skupiny

  • S prehlbujúcim poznaním významu turbulencie sa A. Lodes začal venovať reológii tekutín a tomuto problému. Vybavenie skupiny laserovým anemometrom umožnilo aj experimentálne štúdium a vznik dizertačných prác v tomto odbore, ktorých autormi boli J. Stopka a Ľ. Jelemenský. V tom čase boli členmi skupiny tiež, H. Hudáčková, A. Vodná a M. Mičák, ktorí sa podieľali na riešení uvedených úloh základného výskumu.
  • V súčasnosti sa výskumný program skupiny zúžil a preorientoval na aplikovaný výskum v oblasti neustáleného transportu tepla a teplotransportných vlastností kompozitných materiálov.


 
 

 English