Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Membránové procesy
Smery výskumu:
  • 1) Iónové kvapaliny (IL) ako extraktanty a prenášače organických látok a kovov. Vplyv štruktúry IL na ich extrakčné vlastnosti. Pertrakcia cez kvapalné membrány a extrakcia z membrán organických kyselín, cukrov a kovov najmä vo vláknovych kontaktoroch a s využitím iónových kvapalín. (Š. Schlosser, J. Marták)
  • 2) Hybridné membránové bioreaktory so zameraním na produkciu organických kyselín s využitím ultrafiltrácie, mikrofiltrácie, pertrakcie a extrakcie z membrán. Testovanie vláknových kontaktorov pre kontaktovanie dvoch a troch kvapalných fáz. (Š. Schlosser, J. Marták )
  • 3) Hybridné membránové procesy, napr. kombináciou adsorpcie a mikrofiltrácie, rep. ultrafiltrácie na získavanie alebo odstraňovanie ťažkých kovov a znečisťujúcich látok. Mikrofiltrácia koncentrovaných suspenzií v ponorných moduloch a v moduloch s keramickými membránami a jej modelovanie. (Š. Schlosser, B. Onderková, M. Blahušiak)
  • 4) Mikrofiltrácia a ultrafiltrácia, najmä cez keramické membrány, s dôrazom na suspenzie a fermentačné roztoky. Znižovanie toku permeátu s časom a znečisťovanie membrán a ich modelovanie CFD metódami. Intenzifikácie týchto procesov. (J. Stopka, Š. Schlosser)
 
  
 English