Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Difúzne a separačné procesy

Návrhy diplomových práce na šk. rok 2006/2007

Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Vedúci:
Elena Graczová
Vplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálov
Vedúci:
Pavol Steltenpohl
Delenie azeotropického systému acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny
Vedúci:
Elena Graczová

Návrh semestrálný projektov na šk. roku 2006/2007

Adsorpčné sušenie zemného plynu
Vedúci:
Pavol Steltenpohl

Návrhy bakalárských projekov na školský rok 2006/2007

Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla
Vedúci:
Pavol Steltenpohl
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol - voda
Vedúci:
Elena Graczová
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
Vedúci:
Pavol Steltenpohl

Návrhy ŠVOČ prác na školský rok 2006/2007

Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu delovej azeotropickej zmesi .
Vedúci:
Elena Graczová
Porovnanie účinnosti rozpúšťadiel - iónových kvapalín pre separáciu azeotropických zmesí
Vedúci:
Elena Graczová
Simulácia extrakčnej kolóny s recirkuláciou
Vedúci:
Pavol Steltenpohl


Aktuálne bakalárske projekty

Porovnanie účinnosti extrakčných rozpúšťadiel pri delení zmesi uhľovodíkov
Vedúci:
Pavol Steltenpohl
Simulácia delenia kvapalnej zmesi kvapalinovou extrakciou
Vedúci:
Pavol Steltenpohl
Delenie zmesi uhľovodíkov kvapalinovou extrakciou a extrakčnou destiláciou
Vedúci:
Pavol Steltenpohl

Zobraziť staršie
 English