Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Difúzne a separačné procesy

Návrhy diplomových práce na šk. rok 2006/2007

Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Vedúci:
Elena Graczová
Sledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálov
Vedúci:
Pavol Steltenpohl
Porovnanie účinnosti a efektívnosti rôznych spôsobov zakoncentrovania etanolu z jeho zriedeného vodného roztoku
Vedúci:
Pavol Steltenpohl

Návrh semestrálný projektov na šk. roku 2006/2007

Adsorpčné sušenie zemného plynu
Vedúci:
Pavol Steltenpohl

Návrhy bakalárských projekov na školský rok 2006/2007

Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku
Vedúci:
Elena Graczová
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
Vedúci:
Pavol Steltenpohl
Separácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciou
Vedúci:
Pavol Steltenpohl

Návrhy ŠVOČ prác na školský rok 2006/2007

Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu delovej azeotropickej zmesi .
Vedúci:
Elena Graczová
Vplyv presnosti opisu rovnovážnych údajov kvapalina – para trojzložkových systémov na návrhový výpočet rektifikačnej kolóny.
Vedúci:
Elena Graczová
Porovnanie účinnosti rozpúšťadiel - iónových kvapalín pre separáciu alkánov a aromátov
Vedúci:
Elena Graczová
Simulácia extrakčnej kolóny s recirkuláciou
Vedúci:
Pavol Steltenpohl


Aktuálne bakalárske projekty

Porovnanie účinnosti extrakčných rozpúšťadiel pri delení zmesi uhľovodíkov
Vedúci:
Pavol Steltenpohl
Simulácia delenia kvapalnej zmesi kvapalinovou extrakciou
Vedúci:
Pavol Steltenpohl
Delenie zmesi uhľovodíkov kvapalinovou extrakciou a extrakčnou destiláciou
Vedúci:
Pavol Steltenpohl

Zobraziť staršie
 English