Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Bioprocesové inžinierstvo

Návrhy doktorandských prác na šk. roku 2007/2008

Vývoj adsorpčných separačných procesov pre biokatalytickú produkciu prírodných aróm
Vedúci:
Milan Polakovič

Návrhy diplomových práce na šk. rok 2006/2007

Produkcia chirálnych laktónov s celobunkovým katalyzátorom
Vedúci:
Viera Illeová
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny
Vedúci:
Vladimír Báleš
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov
Vedúci:
Pavel Ačai
Experimentálna optimalizácia purifikácie erytropoetínu pomocou iónovýmennej a multimodálnej chromatografie
Vedúci:
Tomáš Molnár
Vplyv reakčných podmienok na enzýmovú syntézu glykozidov aromatických alkoholov
Vedúci:
Monika Antošová
Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie
Vedúci:
Michal Gramblička

Návrhy bakalárských projekov na školský rok 2006/2007

Výroba testosterónu
Vedúci:
Michal Gramblička
Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov
Vedúci:
Michal Gramblička
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jabĺčnej
Vedúci:
Pavel Ačai
Návrh separácie kyseliny mliečnej
Vedúci:
Pavel Ačai
Návrh výroby kyseliny R-mandľovej
Vedúci:
Monika Antošová
Návrh biotechnologickej výroby lipázy
Vedúci:
Monika Antošová
Návrh biotechnologickej produkcie manitolu
Vedúci:
Milan Polakovič
Výroba sójového lecitínu
Vedúci:
Katarína Vaňková
Produkcia kyseliny listovej
Vedúci:
Katarína Vaňková

Návrhy ŠVOČ prác na školský rok 2006/2007

Testovanie adsorbentov na separáciu priemyselne dôležitých glukozidáz
Vedúci:
Viera Illeová
Separácia zmesí oligosacharidov pomocou chromatografie
Vedúci:
Jakub Macho


Aktuálne doktorandské práce

Štúdium dynamického správania systémov s imobilizovaným biokatalyzátorom
Vedúci:
Vladimír Štefuca

Aktuálne diplomové práce

Modelovanie kinetiky alkoholického kvasenia a metabolitov kvasenia.
Vedúci:
Vladimír Báleš

Aktuálne bakalárske projekty

Výroba kyseliny hyalurónovej bakteriálnou kultiváciou
Vedúci:
Viera Illeová
Technológia výroby plazmidovej DNA v priemyselnom merítku
Vedúci:
Viera Illeová
Výroba dextránu
Vedúci:
Viera Illeová
Navrhnite fermentor na výrobu 10 000 ton/rok kvasníc (suchá hmotnosť) z melasy z cukrovej repy
Vedúci:
Vladimír Báleš

Zobraziť staršie
 English