Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Bioprocesové inžinierstvo
Výskumné projekty
VEGA projekt 1/0065/2003: Kinetické a transportné javy v enzýmových technológiách
Projekt sa zameriava na optimalizáciu vybraných procesov enzýmovej technológie, pri vyšetrovaní ktorých hrá významnú rolu analýza kinetických a transportných javov, najmä prestup látky a tepla. V projekte sa riešia tri kľúčové problematiky: optimalizácia výroby fruktooligosacharidov, aplikácie prietokovej kalorimetrie pri štúdiu imobilizovaných systémov a vyšetrovanie kinetiky enzýmových reakcií s makromolekulovými substrátmi.
Výskumné granty:
Project FP6-SME-2003-1-508374: Ohmic heating for food processing


 
 English