Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Bioprocesové inžinierstvo
História skupiny

  • Skupina bioreaktorového inžinierstva bola vytvorená v roku 1984. Jej vznik si vynútila potreba mať vedeckovýskumné zázemie predmetu „Bioinžinierstvo kvasných procesov“. Prvotné zameranie skupiny sa sústredilo na štúdium kinetických a transportných javov v bioreaktoroch s imobilizovanými bunkami a enzýmami. Prvými členmi skupiny boli: Vladimír Báleš (vedúci), Ivan Langfelder, Milica Šefčíková, Jaroslav Šefčík a Anna Ťapušková. V rokoch 1986-1990 výskumný tím riešil štátnu úlohu základného výskumu „Modelovanie bioreaktorov“. V roku 1986 sa v priestoroch novej budovy fakulty začali budovať laboratóriá výskumnej skupiny, ktoré sa postupne stali moderným pracoviskom v oblasti heterogénnej biokatalýzy. Prvým ukončeným ašpirantom sa stal v roku 1991 Vladimír Štefuca, nasledoval Milan Polakovič a ďalší. Doteraz v skupine ukončili PhD deviati absolventi.
  • Z hľadiska zapojenia členov do medzinárodných vedeckých organizácií treba spomenúť, že V. Báleš je od roku 1989 delegátom Slovenska v Pracovnej skupine (PS) Bioreaktor Performance Európskej Federácie Biotechnológie (EFB) a M. Polakovič je od 1998 členom Sekcie pre aplikovanú biokatalýzu EFB.


 
 

 English