Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Bioprocesové inžinierstvo
Smery výskumu:
Pracovisko sa zaoberá adsopčnými a chromatografickými separačnými procesmi používanými v biotechnologických výrobách a procesovou stabilitou biokatalyzátorov.

Trojfázové bioreaktory (Báleš, Polakovič) Štúdium produkcie kyseliny citrónovej v trojfázových bioreaktoroch. Štúdium produkcie piva v trojfázových bioreaktoroch. Transport tepla a látky v prebublávaných kolónových reaktoroch (BCR). Vyšetrovanie penenia v BCR. Scale up BCR. Kinetika produkcie kyseliny glukónovej.

Aplikovaná biokatalýza (Báleš, Polakovič) Meranie kinetických vlastností enzýmov prietokovou kalorimetriou. Vyšetrovanie periodického dynamického správania imobilizovaných biokatalyzátorov (oscilácie, hysteréza). Stanovovanie aktivity enzýmov prietokovou kalorimetriou. Vyšetrovanie mechanizmu a kinetiky inaktivácie enzýmov. Štúdium kinetických a difúznych javov v reaktoroch s imobilizovanými enzýmami a bunkami. Experimentálne štúdium vplyvu teploty na mechanizmus destabilizácie kazeínových miciel. Produkcia mikrobiálnych lipáz. Mechanizmus a kinetika enzýmových reakcií v heterogénnych systémoch s dvoma kvapalnými fázami. Enzýmová syntéza fruktooligosacharidov. Modelovanie kinetiky hydrolýzy škrobu.


Chromatografické bioseparácie (Polakovič) Vyšetrovanie transportných vlastností chromatografických sorbentov. Určovanie distribúcie veľkosti pórov gélových nosičov pomocou rozmerovo vylučovacej chromatografie. Vývoj metód racionálneho návrhu chromatografických bioseparácií kombináciou experimentálneho prístupu a matematického modelovania. Návrh optimálnej distribúcie ligandu na afinitných nosičoch. Kinetika a rovnováha sorpcie glykoproteínov pri afinitnej chromatografii. Príprava, izolácia a purifikácia enzýmov používaných vo výskumnej skupine pri štúdiu biokatalýzy (formátdehydrogenáza, fruktozyltransferáza, lipáza).

Zariadenie pre chromatografiu v simulovanej pohyblivej vrstve

Nízkotlakové chromatografické zariadenie (FPLC) používané pre vývoj a testovanie adsorbentov
 
  
 English