:: Novinky

21.03.2007

Spustenie webu reaktorové inžinierstvo v novom designe

O predmete

rurkovy reaktor

Cieľom predmetu je zvládnuť základnú problematiku reaktorového inžinierstva. T.j. návrhový výpočet základných typov reaktorov (vsádzkového, prietokového, rúrového reaktora), úvod do termodynamiky a matematického aparátu potrebnému k riešeniu. A to všetko s dôrazom na použitie výpočtovej techniky, konkrétne využitím softwérových produktov MS Excel resp. Matlab.
Príklady a úlohy majú nadväznosť na prednášky a cvičenia z kurzu reaktorového inžinierstva na Ústave Chemického a Environmentálneho inžinierstva.

O zápočte

rurkovy reaktor

Podmienkou udelenia zápočtu je splnenie nasledujúcich kritérií:

  1. účasť na cvičeniach - tolerujú sa maximálne 2 (slovom dve) absencie
  2. aktivita na hodine a domáce úlohy - 5 bodov dohromady
  3. písomné práce - tri počas semestra, každá za 15 bodov (za semester spolu 45)
!!! za semester treba získať minimálne 28 bodov z 50 možných !!!

O literatúre

pre podrobnejšie informácie môžete načrieť do nasledovných studníc vedomostí:

Ilavský, J. & kol. - Aplikovaná chemická kinetika a teória reaktorov
Fogler - Elements of Chemical Reaction Engineering
Bafrnec & kol. - CHEMICKÉ INŽINIERSTVO I.
Dojčanský & kol. - CHEMICKÉ INŽINIERSTVO II.
Bartko, Miller - MATLAB I. (Algoritmizácia a riešenie úloh)
Zaplatílek, Doňar - MATLAB pro začatečníky
Zaplatílek, Doňar - MATLAB tvorba uživatelských aplikací