:: garant predmetu

Prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.

Jozef Markoš
  • profesor na ÚChEI
  • člen Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI)
  • od r. 1998 Delegát SSCHI vo Working Party "Chemical Reaction Engineering" pri Európskej federácii Chemického Inžinierstva
  • zodpovedný riešiteľ Grant APVT-20-000804, Grant VEGA 1/0064/03, Grant VEGA 1/4214/00-02

Kontakt

  • Kancelária: D-3131
  • tel: +421 (0)2 59325 259
  • email: jozef.markos/at/stuba.sk
  • VéVéVé: Osobná stránka